Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, na podstawie obowiązującego prawa krajowego i Unii Europejskiej, ma obowiązek sporządzenia Planu ewaluacji RPO WK-P 2014-2020. Opracowany Plan zawiera cel i organizację procesu ewaluacji, działania dotyczące budowy potencjału ewaluacyjnego, a także opis planowanych do realizacji badań. Plan ewaluacji zawiera wszystkie możliwe do zidentyfikowania ewaluacje przewidziane do realizacji w trakcie trwania perspektywy finansowej 2014-2020.

Celem ewaluacji, wyznaczonym przez Komisję Europejską na lata 2014-2020, jest przede wszystkim poprawa procesu programowania oraz wdrażania programów, a także ocena ich trafności, skuteczności, efektywności i wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy państw członkowskich, m.in. w odniesieniu do celów strategii Europa 2020.

 

Dokumenty

 • Uchwała nr 24/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 13.05.2020 r.
  pobierz:  skan (.pdf)  dokument dostępny (.doc)
 • Aktualizacja Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w 2020 r.
  pobierz:  skan (.pdf) /  dokument dostępny (.doc)
 • Uchwała nr 43/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 18.06.2019 r.
  pobierz:  skan (.pdf)[nbsp]/  dokument dostępny (.doc)
 • Aktualizacja Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w 2019 r.
  pobierz:  skan (.pdf) /  dokument dostępny (.doc)
 • Uchwała nr 60/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 15.06.2018 r.
  pobierz:  skan (.pdf) /  dokument dostępny (.doc)
 • Aktualizacja Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w 2018 r.
  pobierz:  skan (.pdf) /  dokument dostępny (.doc)
 • Uchwała Nr 34/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 7 kwietnia 2017 r.
  w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz:  skan (.pdf)  /  dokument dostępny (.doc)
 • Aktualizacja Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w 2017 r.
  pobierz:  skan (.pdf)  /  dokument dostępny (.doc)
 • Uchwała Nr 35/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 15 grudnia 2015 r.
  w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz:  skan (.pdf)  /  dokument dostępny (.doc)
 • Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz:  skan (.pdf)  /  dokument dostępny (.docx)